Добре дошли в IsoQuam

  • English
  • European Portuguese
  • Finnish
  • German
  • Greek
  • Italian
  • Spanish

close up of a worker grindingМеждународният проект ISO QUAM има за цел да осигури достъп за нискоквалифицирани и неквалифицирани работници в областта на металите до сертификация на техните лични умения и компетентности (ЕКР нива 1 и 2) чрез трансфер на съществуващ модел на схеми за сертифициране на компетентностите въз основа на нормативния документ ISO 17024:2003.
Този проектът ще пренесе споменатия нормативен документ, който  вече е използван с успех при схеми за сертифициране в други области, в областта за работа с метали, като осигури достъп до благонадеждна и международно призната сертификация на компетентностите за  нискоквалифицирани и неквалифицирани работници.
Проектът ISO QUAM (LLP-LDV-TOI-09-AT-0004) се финансира по програмата Леонардо да Винчи – Трансфер на иновация в рамките на програмата „Учение през целия живот”.