Цели

 • English
 • European Portuguese
 • Finnish
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish

iStock_000006628337XSmallПроектът ISO QUAM има за цел да осигури достъп на нискоквалифицирани и неквалифицирани работници в областта на металите до сертификация на техните лични умения и компетентности, придобити предимно чрез обучение на работното място и други неофициални и неформални начини,  с помощта на възприетата в цял свят процедура ISO 17024:2003.
Този стандарт поставя изискванията към организациите, предлагащи схеми за сертификация на хора за ниво на компетентност и позволява издаването на сертификат за компетентност въз основа на ISO 17024:2003,  който има международно признание. Схемите за сертификация на хора ISO 17024:2003 вече работят задоволително в други области и трябва да бъдат пренесени в областта на металите с помощтта на настоящия проект.
Въз основа на поставената обща цел ние ще следваме следните по-конкретни цели:

 • Адаптиране на матрицата на компетентностите за нискоквалифицирани и неквалифицирани работници в областта на металите
 • Адаптиране на изискванията на нормативния документ ISO 17024:2003 към нуждите на сектора за работа с метали
 • Адаптиране на документите за сертификация в съответствие с ISO 17024:2003 (каталог за компетентност, подготовка за изпити, материали за изпити и др.)
 • Пилотни проекти за подготовка на сертификация в страните участнички
 • Модификация на документи и изходящи данни въз основа на резултатите от пилотната фаза
 • Обобщаване и поддръжка на резултатите, създаване на центрове за сертификация по ISO 17024:2003 в държавите партньори и извън тях
 • Постоянно отразяване и интеграция на допускането на проекта в дискусиите и развитието около ЕКР и системите за обучение и квалификация на ЕС на национално ниво в страните партньорки.

С тази цел ние възнамеряваме да предоставим подход за целевата група от нискоквалифицирани и неквалифицирани работници в областта на металите да получи възможно най-бърз достъп до международно признатите схеми за акредитация на компетентностите, тъй като те имат специални нужди във връзка с неконкурентноспособността си на пазара на труда по време на икономическата криза. Ще се предостави система за прозрачност и признаване на компетентностите и квалификациите (приоритет на Леонардо), която е нужна също и за подкрепа на бъдещото развитие на системите за обучение и квалификация в Европа.