Tavoitteet

 • Bulgarian
 • English
 • European Portuguese
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish

iStock_000006628337XSmallISO QUAM -projektin tavoitteena on tarjota vähäisen ammattitaidon omaaville tai kouluttamattomille metallialan työntekijöille uuden menetelmän, jolla voidaan sertifioida työntekijöillä olevia tietoja, taitoja ja osaamista (jotka on hankittu lähinnä työharjoittelun ja muiden epämuodollisten ja epävirallisten tapojen kautta) maailmanlaajuisesti hyväksytyn ISO-standardin 17024:2003 mukaisella tavalla. Standardi asettaa yleiset vaatimukset henkilöiden osaamista sertifioiville organisaatioille ja sallii siihen perustuvan ja kansainvälisesti hyväksytyn sertifikaatin myöntämisen. ISO 17024:2003 -henkilösertifiointijärjestelmä toimii menestyksekkäästi jo muilla aloilla, ja se tulisi siirtää käyttöön myös metallialalle tämän projektin avulla. Mainitun yleisen tavoitteen pohjalta pyrimme saavuttamaan seuraavat alatavoitteet:

 • Osaamisverkoston soveltaminen vähäisen ammattitaidon omaavien tai kouluttamattomien metallialan työntekijöiden piirissä
 • ISO-standardin 17024:2003 vaatimusten sovittaminen metallialan tarpeita vastaaviksi
 • ISO-standardin 17024:2003 mukaisten sertifiointiasiakirjojen soveltaminen (esim.osaamisluettelo, tutkintomenetelmä, tutkintomateriaalit).
 • Sertifiointimenetelmän pilotointi kaikissa osallistujamaissa
 • Asiakirjojen ja tulosten muokkaaminen pilottivaiheen tulosten mukaisesti
 • Tulosten huomioon ottaminen ja hyödyntäminen, ISO 17024:2003 -sertifiointikeskusten luominen kumppanimaissa ja niiden ulkopuolella
 • Projektimenetelmien jatkuva kehittäminen ja integroiminen kansallisella tasolla EQF-viitekehykseen ja ECVET-ohjelmaan liittyvissä keskusteluissa ja kehityksessä kumppanimaissa.

Näiden tavoitteiden avulla aiomme tarjota menetelmän, jota vähäisen ammattitaidon omaavien metallialan työntekijöiden kohderyhmä kipeästi tarvitsee. Näin voimme kehittää kansainvälisesti tunnustetun osaamisen hyväksyntäjärjestelmän, jota tarvitaan erityisesti talouskriisin aiheuttamien työmarkkinaongelmien ratkaisemiseksi. Projektin kuluessa luodaan järjestelmä osaamisen ja tutkintojen hyväksymiseen ja läpinäkyvyyteen (Leonardo-ohjelman prioriteetti), jota tarvitaan myös ammatillisten koulutusjärjestelmien kehittämiseen Euroopassa.