Projektin taustaa

  • Bulgarian
  • English
  • European Portuguese
  • German
  • Greek
  • Italian
  • Spanish

Welder Cutting with FlameISO QUAM -projektin (ISO 17024:2003 -sertifiointi ammattitaitoisille metallityöntekijöille) taustalla on nykyinen ja todennäköisesti myös tuleva metallialan asema Euroopassa talouskriisin vuoksi, mikä aiheuttaa riskin erityisesti vähäisen ammattitaidon omaaville tai kouluttamattomille työntekijöille. Tällä hetkellä kyseisen kohderyhmän osaamista ei voida sertifioida millään tavalla. Tällä alalla osaaminen on tavallisesti hankittu epävirallisesti tai epämuodollisesti. Eurooppalainen tutkintojen viitekehys (European Qualification Framework, EQF) ei tarjoa tällä hetkellä selvää strategiaa siitä, miten tavanomaisen ammattitaitoisen työntekijän osaamista (harjoittelutaso) vähäisempää osaamista voidaan sertifioida ja hyväksyä. Tästä syystä alemmille EQF-tasoille (EQF 1 ja 2) on luotava sertifiointimenetelmä.

ISO QUAM -projekti tarjoaa ammattitaitoisen metallityöntekijän osaamisen sertifiointimenetelmän (EQF-tasot 1 ja 2) siirtämällä standardin ISO 17024:2003 mukaisia osaamisen sertifiointijärjestelmiä. Tässä projektissa siirretään kyseinen muilla aloilla jo käytössä oleva standardi metallialalle. Standardin avulla voidaan luoda ensimmäinen luotettava ja kansainvälisesti hyväksytty osaamisen sertifioinnin järjestelmä vähäisen ammattitaidon omaaville tai kouluttamattomille työntekijöille. Koko Euroopan laajuinen osaamisen sertifiointimenetelmä tarjoaisi työntekijöille ISO-standardin 17024:2003 mukaisen osaamisen arvioinnin sertifikaatin, joka olisi voimassa kaikissa Euroopan maissa (ja sen ulkopuolella). Tällainen todistus parantaisi huomattavasti työntekijöiden työllistymistä ja mahdollisuuksia ammatilliseen liikkuvuuteen.Projektin tulokset käyvät läpi eurooppalaisen standardin EN-testit kaikissa kumppanimaissa ISO-standardin 17024:2003 mukaisessa ammattitaitoisen metallityöntekijän osaamisen sertifiointimlaser-schneiderenetelmässä, johon sisältyy myös kaikki tarvittava materiaali kaikilla kumppanimaiden kielillä.

Projektin päättyessä sen lyhytaikaisena tuloksena on odotettavissa 100 sertifioitua ja ammattitaitoista metallityöntekijää.
Projektin pitkäaikaisena tuloksena ovat sen erilaiset vaikutukset, jotka koskevat ammatillisen koulutuksen tarjoajia, sertifiointilaitoksia, poliittisia päättäjiä ja kokonaisia ammatillisen koulutuksen järjestelmiä. Tämä avulla muita hyvin heikommassa asemassa olevan kohderyhmän osaamisen ja oppimistulosten hyväksymistä ja läpinäkyvyyttä voidaan parantaa arvokkaalla tavalla.