Projektin tulokset

  • Bulgarian
  • English
  • European Portuguese
  • German
  • Greek
  • Italian
  • Spanish

ISO QUAM -projekti perustuu kahteen konkreettiseen iStock_000009131910XSmall
tuotteeseen ja projektitulokseen, jotka siirretään alalta toiselle eri maantieteellisten alueiden kesken (ks. edellä). Projekti hyödyntää seuraavia tuotoksia ja tuotteita:

Eurooppalainen standardi:

Yleiset vaatimukset henkilöitä sertifioiville elimille (ISO/IEC 17024:2003)
Tässä standardissa esitetään konkreettiset vaatimukset elimille, jotka haluavat käyttää henkilöitä sertifioivia järjestelmiä ISO-määräysten mukaisesti ja myöntää ISO-standardia noudattavia sertifikaatteja. Kun mainittu ISO-standardi siirretään metallialalle ja sitä sovelletaan uudella tavalla, organisaatiot ja elimet voivat suunnitella ja toteuttaa henkilöitä sertifioivia järjestelmiä vähäisen ammattitaidon omaaville tai kouluttamattomille metallialan työntekijöille.

LdV Metal Cert -projekti:

Metal Cert -projekti on kehittänyt metallialan koulutetuille työntekijöille osaamisverkoston ja määritellyt lupaavalla tavalla erilaisia osaamis- ja taitoluokituksia. Tässä projektissa on myös toteutettu sertifiointimenetelmä, jota ei ole kuitenkaan hyväksytty Euroopassa tai kansainvälisellä tasolla. ISO QUAM  projekti perustaa kuitenkin omat menetelmänsä tässä projektissa luotuihin osaamisluokituksiin ja sertifiointimenetelmään sekä toteuttaa projektitulosten maantieteellisen siirron maihin, jotka eivät ole olleet mukana projektin kehitysvaiheessa.

Kun ISO-standardin 17024:2003 mukaiset vaatimukset ja siihen liittyvä menetelmä siirretään alalta toiselle yhdessä Metal Cert -projektin perustuotoksien kanssa, voidaan luoda sertifiointijärjestelmä vähäisen ammattitaidon omaaville tai kouluttamattomille metallialan työntekijöille Euroopassa, ratkaista heitä koskevia ongelmia ja parantaa heitä koskevaa tulevaisuuden hankalaa työllisyystilannetta.

iStock_000009879153XSmallISO QUAM -projektin tuottaa lisäarvoa nyt käytössä oleviin vertailuprojekteihin ja niiden tuotoksiin siten, että voimme (vähäisin muutoksin) luoda innovatiivisen ja tarpeellisen osaamisen hyväksymisjärjestelmän, jolla on kansainvälinen tunnustus (ISO-standardi). Hyväksymisjärjestelmä luodaan yhdistämällä kaksi erilaista tapaa siirtää innovaatioita (alalta toiselle ja eri maantieteellisten alueiden kesken).

Järjestelmä on suunnattu työmarkkinoilla heikossa asemassa olevalle kohderyhmälle, joka tarvitsee innovatiivisia ratkaisuja erityisesti nykyisen taloustilanteen aikana. Uusi menetelmä hyödyntää Metal Cert -projektissa kuvattuja yksittäisiä osaamisia (jotka tietysti puretaan vähäisen ammattitaidon omaavien työntekijöiden osaamiseksi) ja ISO-standardin 17024:2003 kansainvälisesti hyväksyttyä henkilösertifiointijärjestelmää.