Kohderyhmät

 • Bulgarian
 • English
 • European Portuguese
 • German
 • Greek
 • Italian
 • Spanish

ISO QUAM -projekti on kohdistettu seuraaville kohderyhmille ja edunsaajille:

 • kiinnostuneet oppijat iStock_000011239959XSmall
  (vähäisen ammattitaidon omaavat tai
  kouluttamattomat työntekijät)
 • metallialan yritykset (pk-yritykset ja teollisuus)
 • opettajat, kouluttajat, ammatillisen koulutuksen tarjoajat, poliittiset päättäjät
 • elinikäisen oppimisen ohjelman (LLL) kansalliset toimistot
 • työmarkkinaosapuolet