Projekti

  • Bulgarian
  • English
  • European Portuguese
  • German
  • Greek
  • Italian
  • Spanish

ISO QUAM -projektissa määritellään malli, jolla tarjotaan kansainvälisesti hyväksytty ISO-standardin 17024:2003 mukainen sertifikaatti kohderyhmälle, joka tällä hetkellä on sivuutettu nykyisissä ammatillisen koulutuksen järjestelmissä, eli vähäisen ammattitaidon omaaville metallialan työntekijöille (yleisesti vähäisen ammattitaidon omaaville työntekijöille). Kun luomme uuden sertifiointimenetelmän tätä kohderyhmää varten, odotamme selkeää ammatillisen koulutuksen järjestelmän laadun ja innovatiivisuuden kehittymistä.
Tämä uusi mahdollisuus hyväksyä osaamista ISO-standardin 17024:2003 grindingmukaisesti lisää
ammatillisen koulutuksen houkuttelevuutta kohderyhmässä, joka tavallisesti ei edes hakeudu kyseisen järjestelmään. Kohderyhmälle tarjotaan mahdollisuus saada sertifiointi osaamiselle, joka on hankittu epämuodollisen tai epävirallisen (työssä tapahtuneen) oppimisen kautta. Lisäksi sertifikaatin kansainvälinen hyväksyntä lisää huomattavasti tämän kohderyhmän liikkuvuutta. Muuten tähän kohderyhmään kuuluvilla henkilöillä ei juuri ole mahdollisuuksia lähteä ulkomaille ammatin tai työn perässä.
ISO-standardin 17024:2003 säännösten mukaisen sertifiointiprosessin ja -järjestelmän luominen vähäisen ammattitaidon omaaville työntekijöille vaatii kaikkien sidosryhmien tiivistä yhteistyötä (oppilaitokset ja muut ammatillisen koulutuksen tarjoajat, yritykset, työmarkkinaosapuolet, sertifiointilaitokset).
ISO QUAM -projekti panostaa etenkin tähän tavoitteeseen. Voimme tarjota ensimmäistä kertaa koko Euroopan laajuisen ja kansainvälisesti hyväksytyn, ISO-standardiin 17024:2003 perustuvan sertifikaatin vähäisen ammattitaidon omaavien tai kouluttamattomien työntekijöiden osaamisen hyväksymiseksi. Tällaiset työntekijät ovat hankkineet osaamisensa pääosin epämuodollisesti tai epävirallisesti. Ammatillisen koulutuksen järjestelmissä ei ole olemassa ratkaisua tähän asiaan tällä hetkellä, kun mainittuja EQF-tasoja ollaan niissä juuri ottamassa käyttöön.
ISO QUAM tarjoaa hyväksytyn mallin, jolla tuetaan osaamisen hyväksymistä ja läpinäkyvyyttä ja joka liittyy läheisesti EQF-viitekehyksen ja kansallisen NQS-viitekehyksen kehittämistyöhön.