Καλώς ήρθατε στο Πρόγραμμα ISO QUAM!

  • Bulgarian
  • English
  • European Portuguese
  • Finnish
  • German
  • Italian
  • Spanish

close up of a worker grindingΤο διεθνές Πρόγραμμα ISO QUAM παρέχει μια προσέγγιση για την πιστοποίηση ικανοτήτων για καταρτισμένους εργαζόμενους σε μεταλλικές κατασκευές (EQF επίπεδα 1 και 2) μέσω της μεταφοράς ενός υφιστάμενου προτύπου για την πιστοποίηση ικανοτήτων βάσει του προτύπου ISO 17024:2003.

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα θα μεταφέρει το πρότυπο αυτό, που ήδη χρησιμοποιείται επιτυχώς σε άλλους τομείς και στον τομέα των μεταλλικών κατασκευών ώστε να παρέχεται η πρώτη αξιόπιστη και διεθνώς αναγνωρισμένη προσέγγιση πιστοποίησης ικανοτήτων για τους χαμηλά ειδικευμένους ή ανειδίκευτους εργαζομένους.

Το Πρόγραμμα ISO QUAM (LLP-LDV-TOI-09-AT-0004) χρηματοδοτείται από τη δράση Leonardo Da Vinci, που αφορά στην μεταφορά της καινοτομίας στα πλαίσια του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης.