Στόχοι

 • Bulgarian
 • English
 • European Portuguese
 • Finnish
 • German
 • Italian
 • Spanish

iStock_000006628337XSmallΤο πρόγραμμα ISO QUAM στοχεύει στην παροχή των χαμηλής ειδίκευσης ή ανειδίκευτων εργαζομένων στον τομέα των μετάλλων μιας προσέγγισης για την πιστοποίηση των προσωπικών δεξιοτήτων και των ειδικοτήτων τους (κυρίως που αποκτιούνται κατευθείαν στην επαγγελματική κατάρτιση και άλλους μη-επίσημους ή άτυπους τρόπους) βάσει της παγκόσμιας αναγνωρισμένης προσέγγισης του προτύπου ISO 17024:2003.

Αυτά τα πρότυπα θέτουν τις απαιτήσεις για τις οργανώσεις που προσφέρουν τα σχέδια πιστοποίησης για τα πρόσωπα στο επίπεδο ικανότητας και επιτρέπουν την έκδοση ενός πιστοποιητικού ISO 17024:2003 με παγκόσμια αναγνώριση. Τα σχέδια πιστοποίησης του ISO 17024:2003 λειτουργούν ήδη επιτυχώς σε άλλους τομείς ήδη και πρέπει να μεταφερθούν στον τομέα των μετάλλων με τη βοήθεια του τρέχοντος προγράμματος. Βάσει του προβλεπόμενου γενικού στόχου θα ακολουθήσουμε τους ακόλουθους υπο-στόχους:

 • Προσαρμογή μιας μήτρας ικανοτήτων για τους χαμηλά ειδικευμένους και ανειδίκευτους εργαζομένους στον τομέα των μετάλλων
 • Προσαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου ISO 17024:2003 στις ανάγκες του τομέα των μετάλλων
 • Προσαρμογή των εγγράφων πιστοποίησης βάσει του ISO 17024:2003 (κατάλογος ικανότητας, προσέγγιση εξέτασης, υλικά για την εξέταση κ.λπ.)
 • Οδήγηση της προσέγγισης πιστοποίησης σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες
 • Τροποποίηση των εγγράφων και των αποτελεσμάτων βάσει των πειραματικών αποτελεσμάτων
 • Ολοκλήρωση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, καθιέρωση των κέντρων πιστοποίησης του ISO 17024:2003 στις χώρες εταίρους σε άλλες χώρες που δεν είναι
 • Συνεχής ανάδραση και ολοκλήρωση των προσεγγίσεων του προγράμματος στις συζητήσεις και τις εξελίξεις γύρω από EQF και ECVET στο εθνικό επίπεδο των χωρών εταίρων.

Με αυτούς τους στόχους υπάρχει πρόθεση για να παρέχει μια προσέγγιση που απαιτείται επειγόντως για την ομάδα-στόχο των χαμηλών εξειδικευμένων εργατών στον τομέα των μετάλλων για να επιτρέψει ένα διεθνώς – αναγνωρισμένο σχέδιο πιστοποίησης ικανοτήτων, το οποίο απαιτείται ιδιαίτερα μπροστά από τα μειονεκτήματα στην αγορά εργασίας που αντιμετωπίζονται κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Θα παράσχει ένα σύστημα για τη διαφάνεια και την αναγνώριση των ειδικοτήτων και των προσόντων (προτεραιότητα Leonardo), η οποία απαιτείται επίσης για να υποστηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξη των συστημάτων κατάστισης στην Ευρώπη.