Εταίροι

  • Bulgarian
  • English
  • European Portuguese
  • Finnish
  • German
  • Italian
  • Spanish

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με τον εταίρο στην χώρα σας:Electricians - Good Work

Αυστρία – Systemcert Zertifizierungsges.m.b.H.
Κος Uwe Hackl (Project Coordinator)
Email:u.hackl@systemcert.at
URL: www.systemcert.at

Βουλγαρία- Chamber of Commerce and Industry
Κα Reneta Palova
Email: rpalova@cci.dobrich.net
URL: www.cci.dobrich.net

Ισπανία – FONDO FORMACION EUSKADI S.L.L.
Κα Marta Palacio
Email: martapa@ffeuskadi.net
URL: www.ffeuskadi.net

Φινλανδία – WinNova
Κα Anne Vaahtio
Email: anne.vaahtio@winnova.fi
URL: www.winnova.fi

Ελλάδα – Επιμελητηριακή Εταιρεία Ανάπτυξης Αιτωλοακαρνανίας (EΠ.ET.AN.AΙT.)
Κος Κωνσταντίνος Καρράς
Κος Ιωάννης Ζάβρας
Email: karras@epetanet.gr
URL: www.etakcci.gr

Ιταλία – Fondazione Aldini Valeriani per lo sviluppo della cultura tecnica
Κα Cinzia Sassi
Email: cinzia.sassi@fav.it
URL: www.fav.it

Πορτογαλία – Centro de Formacao Profissional da Industria Metalurgica e Metalomecanica
Κος Carlos Felicio
Email: dpee@cenfim.pt
URL: www.cenfim.pt