Ομάδες-στόχοι

 • Bulgarian
 • English
 • European Portuguese
 • Finnish
 • German
 • Italian
 • Spanish

Το πρόγραμμα ISO QUAM απευθύνεται στις ακόλουθες ομάδες-στόχους και τους δικαιούχους:iStock_000011239959XSmall

 • ενδιαφερόμενοι αρχάριοι (χαμηλά ειδικευμένοι ή ανειδίκευτοι εργαζόμενοι)
 • επιχειρήσεις μετάλλων (ΜΜΕ και βιομηχανία)
 • δάσκαλοι, εκπαιδευτές, πάροχοι κατάρτισης, φορείς χάραξης πολιτικής
 • Εθνική αντιπροσωπεία Δια Βίου Μάθησης – Ι.Κ.Υ.
 • κοινωνικοί εταίροι